Vi har ingen direktförsäljning. Alla våra produkter är tillgängliga via våra återförsäljare.