Sprid dressmaterial effektivt

Hur sprider man dressmaterial mer effektivt?