Kvalitet & Miljö

pdca

Vi arbetar enligt 45001:2018 – 14001:2015, 16949:2016 och 9001:2015

Quality 1

Så här säkerställer vi kvalitet i vårt arbete:

  • Kontinuerlig utveckling av våra produkter och tjänster i samklang med kvalitetssystem.
  • Att alltid noga följa rådande lagar och regler, och på så vis säkerställa vårt ansvar för bland annat miljön.
  • Varje kund bemöts med högt personligt engagemang, och varje uppdrag hanteras med decennier av expertis.

Varmt välkommen till Connecta Industri AB.